Przejdź do treści

Dlaczego pies kopie dziury?

Powrót

Jesteś tutaj

Pies kopie dziurę

 

Dlaczego pies kopie dziury? 

 

Ogródkowy pomocnik, czy zlękniony szkodnik? Co mówi nam kopanie dziur przez psa w kontekście jego dobrostanu i kiedy należy zwrócić na to zachowanie większą uwagę? 

Według badań opublikowanych przez Vet Practice News w 2000 roku, 85% ankietowanych właścicieli psów zgłosiło występowanie specyficznych problemów behawioralnych u swoich zwierząt. Najczęściej notowanym problemem było szczekanie oraz warczenie. Kopanie dziur stanowiło zaledwie 8%. Jednakże, w poniższym artykule chcielibyśmy z większą uwagą przyjrzeć się temu zjawisku, przedstawić jego podłoże etiologiczne oraz wyjaśnić różnicę między normą a zaburzeniem behawioralnym. 

 

Na prawidłową więź właściciela ze zwierzęciem towarzyszącym, składają się, m.in. zrozumienie natury występowania i akceptacja zwierzęcych zachowań. Brak tych składowych prowadzić może do wysokiej frustracji przedstawicieli obu gatunków. 

W kontekście zachowania zwierząt należy rozróżnić, które z nich występują „normalnie” - czyli zgodnie z potrzebami zwierzęcia wpisanymi w jego etogram, a które należą do zaburzeń spowodowanych odstępstwem od etogramu, odmiennością potrzeb społecznych i niezdolnością adaptacji. 

 

Zespół specjalistów z Katedry Etologii Weterynaryjnej, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Pretorii, wyróżnił 8 systemów zachowań, w odniesieniu do których, psy poprzez kopanie dziur, wyrażają swój prawidłowy behawior. Do każdego z nich podane zostały wskazówki, które mogą okazać się pomocne w znalezieniu rozwiązania. 

 

 • Zachowania opiekuńcze  - jako jeden z elementów dbania o siebie i swoje otoczenie, zakopywanie nadmiaru żywności, pozwala psom utrzymać swoją przestrzeń w czystości oraz zapobiec kontaktów z innymi padlinożercami. W tym wypadku rozwiązaniem będzie zapewnienie odpowiedniej ilości pokarmu lub wczesne usunięcie jego resztek. 

 

 • Zachowania polegające na przyjmowaniu pokarmu - Najsilniej wyrażone u psów ras myśliwskich, przede wszystkim jamników, u których kopanie zostało w pewnym sensie zakodowane genetycznie. Psy tej rasy „zostały stworzone” do polowania na małe ssaki żyjące w ziemi, dlatego próba oduczenia ich tego zachowania może zakończyć się porażką. Rozwiązaniem będzie wydzielenie przestrzeni, w której ogródkowy odkrywca będzie mógł do woli polować na swoje zdobycze, bez obaw, że zostanie za to skarcony. 

 

 • Zachowania rozrodcze - Jednym ze scenariuszy, w których zwierzę może kopć dziury w ogrodzie, jest przygotowywanie przez sukę miejsca połogu, schronienia dla szczeniąt. W tym wypadku zapewnienie odosobnionego, bezpiecznego gniazda, w którym samica będzie mogła spokojnie przejść przez poród, powinno być pomocne. Drugą możliwością jest kopanie dziur przez samca wyczuwającego w pobliżu samicę będącą w rui. W tym wypadku kastracja wydaje się być ostatecznością. 

 

 • Zachowania agonistyczne - Ich podłoże sprowadza się do wyrażania złości, agresji i frustracji. Jest to drugorzędny problem, powstały w wyniku niezaopiekowanych wyższych potrzeb zwierzęcia. Kopanie dziur w tym charakterze występować będzie w odpowiedzi na zaczepki ludzi lub innych zwierząt, znajdujących się w oddali, poza ogrodzeniem. Pies będzie starał się podkopać na drugą stronę furtki. Problem najczęściej dotyka samców, dlatego, w niektórych przypadkach, kastracja jest dobrym rozwiązaniem. Jednak zanim zapadnie decyzja o cięciu chirurgicznym, należy upewnić się, że zwierzę ma przestrzeń do swobodnego poruszania się po posiadłości. Najważniejsze jednak jest zaopiekowanie się agresją i frustracją zwierzęcia, gdyż one stanowią główny problem. 

 

 • Zachowania allelomimetyczne - Allelo-jakie…  Innymi słowy, “zaraźliwe”. To jak ziewanie na widok ziewającej osoby. Nie jest to po prostu naśladowanie zachowania, lecz odtwarzanie go pod wpływem tzw. przeniesionego popędu. Obserwowanie jednego osobnika wykonującego daną czynność zwiększa prawdopodobieństwo wykonania tej samej czynności przez obserwatora. Przekładając to na świat psów i ich dołków - widok psa (lub nawet człowieka) kopiącego w ogrodzie może motywować drugiego psa do rozpoczęcia tych czynności. Warto zwrócić na to uwagę przy wyborze kolejnego psa, który docelowo miałby łagodzić zainteresowanie pierwszego do kopania dziur. 

 

 • Zachowania poszukujące komfortu, również nazywane zachowaniem poszukującym schronienia. - Jak nietrudno się domyślić, wykopany przez psa dół pełnić będzie rolę legowiska. Często przewagą takiej formy schronienia będzie niższa temperatura i wyższa wilgotność gleby w jej dolnych warstwach, do stworzy idealne warunki do odpoczynku w upalny dzień. Zatem rozwiązaniem na ten schemat zachowań jest upewnienie się, że zwierzę ma dostęp do schronienia, adekwatny do występujących warunków pogodowych. 

 

 • Zachowania badawcze - Poznawanie otaczającego środowiska jest częścią procesu socjalizacji. Ciekawość jest wpisana w naturę każdego rozwijającego się stworzenia. Dlatego też kopanie dla celów badawczych najsilniej wyrażone będzie u młodych osobników. Zatem w zwalczaniu tego zachowania pomocne będzie urozmaicenie otoczenia lub wydzielenie specjalnego miejsca, w którym zwierzę będzie mogło odkrywać podziemny świat. W celu zwiększenia atrakcyjności zabawy specjalnie można zakopywać przedmioty o różnej strukturze i kształcie, zachęcając pupila do odszukiwania ich, co pozytywnie wzmocni jego rozwój. 

 

 • Zachowania relaksacyjne - Dla zwierząt relaks to nie tylko sen i odpoczynek, ale również zabawa. Kopanie dziur dla psów większych ras, które często nie mają odpowiednio dużej przestrzeni do zabawy, staje się pewnego rodzaju rozrywką. Gdy brak im innych form wyładowania energii, samodzielnie zaangażują się w taką formę rekreacji. Kluczowe zatem będzie zapewnienie zwierzęciu urozmaiconego wyboru harców, najlepiej ustalonych o stale ustalonej porze dnia, dla wprowadzenia porządku i rutyny, do której zwierzę łatwo się przyzwyczai. Dzięki temu, w oczekiwaniu na zaplanowaną zabawę, nie będzie szukało zajęcia w postaci ogródkowych wykopków. 

 

W przeciwieństwie do zachowań naturalnych i przejawianych zgodnie z etogramem danego gatunku występują te niepożądane i uważane za „anormalne”. 

Jeśli dane zachowanie powtarzane jest z nadmierną częstotliwością, która może stawać się uciążliwa, mówi się o zachowaniach kompulsywno-obsesjnych. Do takich należy kopanie dziur przez psa, kiedy nie wyraża on prawidłowego behawioru. Najczęstszą tego przyczyną jest środowisko nieodpowiednio dopasowane do potrzeb psa. Aby im zaniechać, należy zadbać o stworzenie odpoweidnich warunków bytowych dla psa, oprócz tych podstawowych (wolność od głodu, bólu, pragnienia, bezpieczne schronienie, możliwość wyrażania naturalnego behawioru), również tych związanych z jego rozwojem:  możliwość obcowania z innymi przedstawicielami gatunku, różnorodność zabawek, angażowanie w gry intelektualne, trening agility. 

Pewien wzór zachowań można zauważyć również w odpowiedzi psa na uwagę poświęconą psu przez właściciela. Tzw attention-seeking behavior polega na powtarzaniu przez psa niechcianego zachowania, w reakcji na zdobycie uwagi właściciela. Nawet jeśli intencja właściciela jest negatywna, zwierzę może odczuć to jako bodziec pozytywny, pewnego rodzaju nagrodę i kontynuować swoją frywolną praktykę. Jeśli sytuacja tego rodzaju ma miejsce, należy zachować pozytywne nagradzanie tylko za dobre zachowanie, a zachowania przyciągające uwagę - ignorować. 

Anormalne kopanie dziur może mieć również inne podłoże, którym są stany lękowe. Gdy attention-seeking behavior najczęściej wyrażany jest w obecności właściciela, lęk separacyjny, jak sama nazwa wskazuje, odnosi się do sytuacji, kiedy zwierze pozostawione jest bez nadzoru. Temat ten jest natomiast tak rozległy, iż wymagałby osobnego artykułu, aby w pełni wytłumaczyć jego złożoność. 

 

Jak widać powodów, dla których w ogródku można znaleźć psa umorusanego ziemią, przesadzone kwiatki, czy wykopane sadzonki jest wiele. Bezapelacyjnie, kluczem do stworzenia bliskiej i udanej relacji z pupilem jest komunikacja i zrozumienie. Dokładna znajomość zwierzęcych zachowań pozwala trafnie określić, czy są one behawiorem wyrażanym zgodnie z etogramem, czy być może są to anomalie, wymagające dodatkowej pomocy ze strony zwierzęcego behawiorysty. 

 

Bibliografia: 

 • Vet Practice News 2000; 12(11):8
 • An ethological approach to the problem of dogs digging holes J.S.J. Odendaal Department of Veterinary Ethology, Faculty of Veterinary Science, lJniuersih/ of Pretoria. Prioate Bag X04. Onderstepoort 0110, Republic of South Africa
 • Anxiety related behavioural disorders and neurotransmitters in dogs
 • Owner-companion dog interactions: Relationships between demographic variables, potentially problematic behaviours, training engagement and shared activities

 

Zobacz powiązane artykuły:

LĘK SEPARACYJNY U PSÓW

DLACZEGO PIES WYJE?

DLACZEGO PIES GONI SWÓJ OGON?

DLACZEGO KOT MRUCZY?.

Porady

Pies kopie dziurę

Produkty

Polityka prywatności i plików cookies

Data ostatniej aktualizacji:  01.08.2020
 
Grupa Vetoquinol i należące do niej spółki (w niniejszym dokumencie zwane łącznie “Grupą”, a także określane zaimkami “my” oraz “nasze”) zobowiązują się do ochrony Państwa prywatności oraz poufności Państwa danych, a w szczególności Państwa danych osobowych. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami. Informacje te dotyczą sposobu, w jaki zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe oraz dostępnych dla Państwa opcji w związku z wykorzystaniem tych danych.
Dla celów niniejszej polityki prywatności i plików cookies, ("Polityka prywatności i plików cookies") administratorem danych jest Vetoquinol SA, spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Vesoul/Gray pod numerem 676 250 111 i mająca swoją siedzibę pod adresem sis Magny-Vernois, 70200 Lure.
Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies obowiązuje w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez Grupę ("Produkty i Usługi") na naszych stronach internetowych (zwanej dalej "Stronami internetowymi"), a w szczególności dotyczy:

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies ma zastosowanie niezależnie od tego, czy są Państwo "Osobą odwiedzającą nasze Strony internetowe " (tj. osobą przeglądającą informacje o Produktach i Usługach), czy "Użytkownikiem" (tj. osobą, która zarejestrowała się na Stronach internetowych).
Polityka prywatności i plików cookies określa zasady korzystania ze Stron internetowych, niezależnie od tego, w jaki sposób uzyskują Państwo do nich dostęp.
Wchodząc na naszą Stronę internetową lub korzystając z niej i przekazując nam informacje za jej pośrednictwem, akceptują Państwo niniejszą Politykę prywatności i plików cookies. Zalecamy regularne sprawdzanie niniejszej Polityki, ponieważ często ją aktualizujemy i wprowadzamy w niej zmiany.
 

 
ZEBRANE DANE OSOBOWE
Dane, które nie pozwalają na identyfikację użytkownika  
Przeglądanie naszej Strony internetowej nie wiąże się koniecznością przekazywania nam jakichkolwiek informacji, które mogłyby umożliwić Państwa identyfikację, chyba że zdecydują się Państwo zostać Użytkownikiem jednej z naszych Stron internetowych, co wymaga  uprzedniej rejestracji.
Tak jak ma to miejsce w przypadku większości usług świadczonych za pośrednictwem internetu, w przypadku każdego wejścia na naszą Stronę internetową  następuje automatyczne gromadzenie pewnych danych i informacji o Państwu i/lub Państwa komputerze. Na podstawie tych informacji nie mamy możliwości Państwa identyfikacji. Informacje te obejmują:

 
Kiedy wchodzą Państwo na nasze Strony internetowei/lub z nich korzystają mamy możliwość śledzenia Państwa odwiedzin i gromadzenia danych dotyczących sposobu korzystania z naszych Produktów i Usług oraz Państwa aktywności na Stronie, zgodnie z poniższym opisem zawartym w sekcji "Cookies".
 
Dane osobowe
W niektórych przypadkach, w szczególności podczas rejestracji, kontaktu z nami lub przesyłania wniosku o udzielenie informacji, mogą Państwo zostać poproszeni o podanie danych osobowych, takich jak nazwisko, imię, numer wykonywania zawodu lekarza weterynarii, nazwę i adres zakładu pracy, praktykę działalności, kraj, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu ("Dane osobowe").
Gdy kontaktują się Państwo z nami lub proszą o informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, gromadzimy dane osobowe, które Państwo dobrowolnie decydują się nam ujawnić.
Jeżeli jednak nie życzą sobie Państwo ujawnienia swoich Danych osobowych, niektóre z usług i/lub opcji dostępnych na Stronie i/lub powiązanych z naszą ofertą Produktów i Usług mogą być dla Państwa niedostępne.
Gromadzimy również Państwa Dane osobowe w przypadku gdy dokonują Państwo rejestracji w sekcji "Moja Strefa" lub "Moje Konto". Zostaną Państwo poproszeni o podanie swoich danych osobowych takich jak nazwisko, imię, numer PWZ, adres e-mail, kraj zamieszkania, nazwa pracodawcy, praktyka i numer telefonu. Możemy także uzyskać Państwa Dane osobowe za pośrednictwem Państwa przeglądarki internetowej, takie jak Państwa adres IP, który jest numerem automatycznie przypisanym do Państwa komputera podczas korzystania z internetu.
Mamy również możliwość uzyskania Państwa Danych osobowych z innych źródeł. Na przykład możemy poprosić zewnętrznego dostawcę lub podmiot zbierający dane o dostarczenie nam dodatkowych Danych osobowych dotyczących naszych obecnych klientów (dodanie danych lub " aktualizacja danych"), w szczególności Danych osobowych zebranych z Państwa profilu lub z publikowanych przez Państwa treści w zewnętrznych serwisach społecznościowych. Możemy również gromadzić Dane osobowe od zewnętrznych partnerów, z którymi współpracujemy lub w przypadku zakupu/przejęcia przez nas innych przedsiębiorstw.
Dane osobowe pozyskiwane są również (za Państwa zgodą) przez nas w momencie Państwa uczestnictwa w webinarach i konferencjach czy spotkaniach on-line lub off-line i wykorzystywane w sposób uzgodniony w regulaminie danego wydarzenia.
Możemy również pozyskiwać Dane osobowe pojawiające się na Państwa profilu w zewnętrznych serwisach społecznościowych (w szczególności w serwisie Facebook), jeśli upoważnią Państwo te serwisy do ujawnienia ich nam lub jeśli udostępniają je Państwo publicznie. W/w Dane osobowe są  to ogólne dane odnoszące się do Państwa konta (na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe, płeć, data urodzenia, aktualne miejsce zamieszkania, identyfikator, lista znajomych, itp.) oraz wszelkie inne informacje lub działania, do udostępniania których upoważnili Państwo zewnętrzne serwisy społecznościowe lub informacje, które umieszczają Państwo publicznie w internecie na swoim profilu. Przykładowo, możemy otrzymać całość lub część informacji odnoszących się do serwisów społecznościowych, w przypadku gdy pobierają Państwo lub używają jednej z naszych aplikacji lub stron w serwisie społecznościowym (zwłaszcza w serwisie Facebook).  Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki możemy pozyskiwać informacje dotyczące sieci społecznościowych, prosimy o odwiedzenie strony internetowej danego serwisu społecznościowego.
 
 
W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Dane osobowe przesłane są na nasze  Strony internetowe na podstawie Państwa zgody  (wniosek o udzielenie informacji, lub udostępnienia dokumentacji formularz kontaktowy, zgłoszenie działań niepożądanych  lub rejestracja na naszej Stronie internetowej w celu skorzystania z Produktów i Usług). Dane osobowe, które nam Państwo przekazują za pośrednictwem Stron internetowych, mogą być wykorzystywane w szczególności w następujących celach:

 
W JAKI SPOSÓB PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Dane osobowe wykorzystywane w związku z korzystaniem ze Strony internetowej
Dane osobowe przechowujemy wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których je przetwarzamy, oraz przez okres niezbędny do spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych. 
Dane osobowe wykorzystane do przesyłania Państwu informacji
Państwa Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo będzie aktywna Państwa subskrypcja. Mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie korzystając z podanego linku. W każdym przypadku, jeśli przez trzy lata nie podejmą Państwo z nami kontaktu, Państwa Dane osobowe zostaną usunięte.
Dane osobowe wykorzystywane do przesyłania Państwu ofert marketingowych
Państwa Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo wyrażać będą Państwo zgodę na otrzymywanie naszych ofert marketingowych. Mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie korzystając z podanego linku. W każdym przypadku, jeśli przez trzy lata nie podejmą Państwo z nami kontaktu, Państwa Dane osobowe zostaną usunięte.
Dane osobowe wykorzystywane w związku z relacjami handlowymi
Przechowujemy Państwa Dane osobowe wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których je przetwarzamy, czyli przez cały okres trwania naszego stosunku umownego, oraz przez okres niezbędny do spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych.
 
 
W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Przekazywanie Danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej
Jeżeli przetwarzanie Państwa Danych osobowych wiąże się z przekazywaniem ich do krajów trzecich nienależących do Unii Europejskiej, Państwa Dane osobowe przekazywane są do krajów wskazanych przez Komisję Europejską jako krajów zapewniających wystarczającą ochronę danych i/lub proces przekazywania jest objęty odpowiednimi gwarancjami opartymi na standardowych klauzulach umownych uwzględniających wzory publikowane przez Komisję Europejską. 
Spółki należące do Grupy
Możemy udostępniać Państwa Dane osobowe spółkom należącym do Grupy. Więcej informacji na temat spółek wchodzących w skład Grupy można uzyskać pod adresem http://www.vetoquinol.com/fr/implantation/home.
Dostawcy Usług
W ramach prowadzenia przez nas działalności możemy przekazywać Państwa Dane osobowe dostawcom usług. Usługodawcy ci wykorzystują Państwa Dane osobowe wyłącznie w celu umożliwienia nam dostarczenia Państwu Produktów i Usług. Przykładowo, dostawcy ci mogą świadczyć usługi informatyczne, usługi związane z rekrutacją, być naszymi partnerami logistycznymi lub marketingowymi, administratorami naszej Strony internetowej lub wspierać nas w zarządzaniu danymi, dystrybucji poczty elektronicznej lub analizie informacji. Ujawniamy naszym usługodawcom jedynie te Dane osobowe, które są im niezbędne do świadczenia usług i współpracujemy z nimi w celu zapewnienia ochrony Państwa Danych osobowych.
Nigdy nie ujawniamy żadnych Danych osobowych wymienionym powyżej podmiotom dla ich własnych potrzeb marketingowych lub handlowych. Możemy  ujawnić Państwa Dane osobowe naszym partnerom handlowym jedynie w celu dostarczenia Państwu naszych Produktów i Usług lub innych produktów i usług, które mogą być dla Państwa interesujące.
 
Zobowiązania prawne
Może zaistnieć konieczność ujawnienia przez nas Państwa danych osobowych w odpowiedzi na wniosek organów regulacyjnych takich jak urząd skarbowy lub CNIL (francuski urząd ds. ochrony danych) i/lub sąd (w odpowiedzi na wyrok, nakaz sądowy lub postanowienie) na żądanie lub jeśli wymagane jest to przez prawo, lub w celu ochrony naszych interesów, naszej własności i/lub naszego bezpieczeństwa i/lub interesów, własności lub bezpieczeństwa osób trzecich.
O ile nie określono inaczej w niniejszej Polityce prywatności i plików cookies lub za Państwa uprzednią zgodą, zobowiązujemy się do niesprzedawania, niewprowadzania na rynek ani nieużyczania Danych osobowych innym spółkom w ramach prowadzonej przez nas działalności. Jednakże w przypadku jakiejkolwiek restrukturyzacji spółek Grupy (przejęcie, połączenie lub częściowe przeniesienie aktywów) Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione innej spółce, przy czym ujawnienie to będzie podlegało obowiązującym warunkom Polityki prywatności i plików cookies.
 
SKĄD MOŻECIE MIEĆ PAŃSTWO PEWNOŚĆ, ŻE PAŃSTWA DANE SĄ PRZECHOWYWANE W SPOSÓB BEZPIECZNY?
Dysponujemy różnymi środkami bezpieczeństwa, które zapobiegają utracie, przywłaszczeniu lub bezprawnemu wykorzystaniu Państwa Danych osobowych udostępnionych przez Państwa na Stronie. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych ujawnianych przez Państwa w Internecie podczas transmisji stosujemy szyfrowanie, uwierzytelnianie i analizę przepływu danych oraz przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa w środowiskach hostingowych.
 
CO TO SĄ PLIKI COOKIES I W JAKI SPOSÓB JE WYKORZYSTUJEMY?
Plik cookie to plik tekstowy umieszczony na urządzeniu, z którego Państwo korzystają, aby uzyskać dostęp do internetu (na komputerze, telefonie komórkowym, tablecie itp.) podczas korzystania z przeglądarki internetowej w celu wejścia na stronę internetową.
W pliku cookie znajduje się indywidualny identyfikator, który jest wykorzystywany do powiązania komputera użytkownika z informacjami, które przechowujemy w naszej bazie danych.
Plik cookie zawiera dane, które umożliwiają identyfikację użytkownika takie jak:

Wykorzystujemy pliki cookie w celu:

 
Pliki cookie nie zawierają żadnych Danych osobowych i nie umożliwiają  uzyskania dostępu do Państwa komputera.
Termin ważności udzielonej zgody na otrzymywanie plików cookie wynosi 13 miesięcy. Po upływie tego okresu ponownie zwrócimy się do Państwa o wyrażenie zgody na otrzymywanie plików cookie.
Podczas pierwszej wizyty na naszych Stroniach internetowych w jej dolnej lub górnej części wyświetlany jest pasek informacyjny. Kontynuując przeglądanie Strony po kliknięciu przycisku "Akceptuję", wyrażają Państwo jednoznacznie zgodę na umieszczenie przez Grupę plików cookie na Państwa komputerze (pliki cookie związane z ukierunkowanymi działaniami reklamowymi, niektóre pliki cookie służące do mierzenia liczby osób odwiedzających Stronę oraz pliki cookie dotyczące mediów społecznościowych, generowane w szczególności poprzez przyciski udostępniania gromadzące dane osobowe). Pasek będzie wyświetlany tak długo jak będą Państwo przeglądać stronę tzn. do momentu dokonania wyboru. Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać jakichkolwiek plików cookie zalecamy przejść do sekcji "Personalizuj" na pasku i postępować zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami pozwalającymi na zablokowanie całości lub części plików cookie.
Mogą Państwo w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej w celu akceptacji, konfiguracji, wyczyszczenia lub wyłączenia plików cookie. Dostępnych będzie kilka opcji: zaakceptowanie każdego z plików cookie, otrzymanie powiadomienia o każdorazowym umieszczeniu pliku cookie lub zablokowanie wszystkich plików cookie. Mają Państwo również możliwość ponownego rozważenia swojego wyboru w dowolnym momencie podczas przeglądania stron internetowych, klikając na stały przycisk "Zarządzanie usługami" w prawym dolnym rogu ekranu.
Każda przeglądarka internetowa proponuje różne ustawienia dotyczące zarządzania plikami cookie. Są one zazwyczaj wyświetlane w menu pomocy przeglądarki. Jeśli używają Państwo przeglądarki lub wersji innej niż te wymienione poniżej, proponujemy skorzystać z menu "Pomoc" danej przeglądarki.
Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari i Opera, Edge.
 
JAKI WPŁYW MOGĄ MIEĆ NA PAŃSTWA LINKI UMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ ODSYŁAJĄCE DO STRON INNYCH NIŻ TE NALEŻĄCE DO GRUPY?
Grupa może udostępniać czy publikować linki do stron internetowych innych spółek, z którymi utrzymuje relacje biznesowe.
Na naszej Stronie internetowej możemy umieszczać hiperłącza (hiperlinki) do innych stron internetowych i aplikacji obsługiwanych przez osoby trzecie. Jedynym celem tych linków jest ułatwienie użytkownikowi przeglądania stron i dostarczenie mu jak najpełniejszych informacji. Nie posiadamy żadnej kontroli nad tymi witrynami i aplikacjami. Są one niezależne od Grupy i posiadają własne polityki prywatności. W związku z tym Grupa w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w odniesieniu do dokładności, przydatności, dostępności lub wiarygodności informacji oraz produktów i usług oferowanych na tych stronach internetowych, a także przestrzegania praw własności intelektualnej przez te strony internetowe i aplikacje osób trzecich dostępne z poziomu naszej Strony internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami i warunkami oraz polityką prywatności stron internetowych i aplikacji osób trzecich przed rozpoczęciem korzystania z nich. Należy pamiętać, że nasza Polityka prywatności i plików cookie przestaje obowiązywać z chwilą opuszczenia przez Państwa naszej Strony internetowej.
Ponadto, Grupa nie ponosi odpowiedzialności za hiperłącza (hiperlinki) odsyłające do Strony internetowej Grupy, które mogą być umieszczane na stronach internetowych osób trzecich, nawet jeśli Grupa upoważniła wydawcę takiej strony internetowej do umieszczenia tego typu linku.
Grupa generalnie nie zezwala na umieszczanie jakichkolwiek hiperłączy do jednej lub większej liczby podstron swojej Strony internetowej bez wyraźnej uprzedniej zgody Grupy.    
 
W JAKI SPOSÓB MOŻECIE PAŃSTWO ZREZYGNOWAĆ Z OTRZYMYWANIA E-MAILI LUB PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH DOSTAWCOM USŁUG?
Jeżeli nie chcą Państwo dłużej otrzymywać od Grupy wiadomości e-mail informujących Państwa o wydarzeniach, nowych Produktach lub Usługach, innych podobnych Produktach lub Usługach, lub wiadomości zawierających inne informacje marketingowe, wystarczy kliknąć na link znajdujący się w stopce każdej wiadomości e-mail. Zostaną Państwo przekierowani bezpośrednio na stronę umożliwiającą rezygnację z subskrypcji, na której mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail.
 
W JAKI SPOSÓB MOGĄ PAŃSTWO ZAKTUALIZOWAĆ SWOJE DANE ZAPISANE W SEKCJI "MOJE KONTO"?
Możecie Państwo zalogować się w sekcji "Moja Strefa" lub "Moje konto", gdy Strona internetowa na to pozwoli. Po zalogowaniu się mogą Państwo dokonać zmian w swoim profilu i zaktualizować swoje Dane osobowe. Są Państwo odpowiedzialni za zabezpieczenie swoich danych uwierzytelniających (w szczególności identyfikatorów i haseł). Mają Państwo również możliwość usunięcia swojego  konta.
 
JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ODNIESIENIU DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Zgodnie z przepisami prawnymi i regulacyjnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności, w szczególności rozporządzenia RODO, obowiązującymi przepisami prawa francuskiego i zaleceniami wszystkich niezależnych organów publicznych ustanowionych przez państwo członkowskie Unii Europejskiej odpowiedzialnych za kontrolę tych przepisów prawnych i regulacyjnych, mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich korekty, wniesienia sprzeciwu lub usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia.
Mają Państwo również prawo do przekazania wytycznych na temat tego, co należy zrobić z Państwa danymi osobowymi po Państwa śmierci.
Mogą Państwo w dowolnym momencie przesłać pismo zawierające takie instrukcje do firmy Vetoquinol SA na następujący adres: Vetoquinol SA – DPO – Magny-Vernois, 70200 Lure, lub na adres e-mail: DPO@vetoquinol.com.
W przypadku reklamacji mogą Państwo skontaktować się z francuskim urzędem ds. ochrony danych osobowych (CNIL).
 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU DODATKOWYCH PYTAŃ ZWIĄZANYCH Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności i plików cookies prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego  dostępnego na naszej Stronie internetowej https://www.mojszczesliwyzwierzak.pl/kontakt, lub za pośrednictwem poczty na adres Vetoquinol SA – DPO – Magny-Vernois, 70200 Lure. Mogą Państwo także skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: DPO@vetoquinol.com.
 
JAKIE PRZEPISY MAJĄ ZASTOSOWANIE DO NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES?
Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies podlega przepisom prawa francuskiego oraz, ze skutkiem od dnia 25 maja 2018 r., przepisom Rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ("RODO"). Polityka ta może ulec zmianie w związku ze zmianą przepisów.