Przejdź do treści

Jak wspomagać prawidłową pracę stawów naszych pupili?

Powrót

Jesteś tutaj

 1. Co to jest kolagen UC • II®?

 UC • II® (skrót pochodzi z angielskiego undenaturated collagen type II) czyli niezdenaturowany kolagenu typu II, specyficzny dla chrząstek stawowych.

UC • II® jest wytwarzany z chrząstki mostka kurcząt w opatentowanym procesie niskotemperaturowym. Dzięki tej technologii kolagen UC • II® zachowuje aktywność biologiczną – strukturę potrójnej helisy i aktywne immunologicznie epitopy.

 1. Czym różni się UC • II® od innych preparatów kolagenowych?

UC • II® zawiera NIEDENATUROWANY KOLAGEN. Zalecenia dotyczące stosowania to                       

40 mg UCII / zwierzę/ raz dziennie. Inne produkty kolagenowe, które zalecają dawkę w mg/kg, zawierają zdenaturowany kolagen i nie są w swoim mechanizmie działania porównywalne z UC • II®.

 1. Co oznacza, że UC • II® jest „funkcjonalny immunologicznie”?

Na skutek choroby zwyrodnieniowej, czy innych uszkodzeń chrząstki do jamy stawu uwalniane są fragmenty kolagenu. Te luźne fragmenty stają się autoantygenami i aktywują układ immunologiczny, konsekwencją jest wywołanie silnej reakcji zapalnej w obrębie struktur stawów.

UC II® oddziałuje z jelitowym układem immunologicznym (w tzw. kępkach Peyera).                                  

Niskie, wielokrotnie podawane ilości aktywnego immunologicznie kolagenu UC • II®  modulują układ immunologiczny w procesie tzw. doustnej tolerancji.

 1. Jaki jest mechanizm działania UC • II®?

UC • II® inicjuje tworzenie specjalnych komórek regulujących (limfocytów T regulatorowych), które są specyficzne dla kolagenu macierzy chrząstnej. Komórki te krążą po organizmie, dostają się do struktur stawowych, gdzie w kontakcie z autoantygenem czyli uwolnionym z uszkodzonej macierzy chrząstki kolagenem działają przeciwzapalnie. Komórki te uwalniają cytokiny o silnym działaniu przeciwzapalnym (IL-10, TGF-β). Efektem jest zmniejszona degradacja kolagenu i wtórna kontrola bólu.

 1. Czy skuteczność UC • II®  jest potwierdzona badaniami?

Tak, istnieją badania eksperymentalne (szczury) i kliniczne (człowiek, pies*, koń). Dla wszystkich tych gatunków efekt działania jest spójny: znaczące ustępowanie bólu, poprawa ruchomości stawów, ogólnej sprawności pojawia się już po 4-6 tygodniach codziennego stosowania. W badaniach porównawczych z siarczanem chondroityny + glukozaminą UC • II®   osiągał lepszą skuteczność.

*D’Altilio et al 2007: Therapeutic efficacy and safety of undenatured Type II collagen singly or in combination with glucosamine and chondroitin in arthritic dogs. Toxicol Mech Meth, 17: 189 – 196

Gupta et al 2012: Comparative therapeutic efficacy and safety of type-II collagen (UC•II®), glucosamine and chondroitin in arthritic dogs: pain evaluation by ground force plate. J Anim Physiol Anim Nutr, 96: 770 – 777

Peal et al 2007: Therapeutic efficacy and safety of undenatured type-II collagen (UC•II®) alone or in combination with (-)-hydroxycitric acid and chromemate in arthritic dogs. J Vet Pharmacol Therp, 30: 275 – 278

 1. Co to jest Boswellia serrata?

To drzewo - kadziłowiec indyjski, które pochodzi z Afryki Północnej, Indii i Bliskiego Wschodu. Żywica pozyskiwana z tych drzew to olibanum. Najcenniejsza żywica to ta, otrzymywana z kory. Ma ona zastosowanie jako surowiec leczniczy o właściwościach modulujących stan zapalny.

 1. Co warunkuje lecznicze właściwości olibanum?

Kluczową substancją aktywna olibanum jest mieszanina kwasów bosweliowych. Efekt terapeutyczny żywicy zależy od ilości zawartych w niej kwasów. Jak w przypadku wszystkich roślin leczniczych niezwykle ważna jest jakość i czystość ekstraktu jaki jest używany w ostatecznych produktach.

 1. Jak działają kwasy bosweliowe?

Ekstrakty żywiczne są powszechnie stosowane w medycynie naturalnej. Przyjęło się, że mają działanie modulujące stan zapalny, co zostało również potwierdzone w badaniach na zwierzętach. Najsilniej działającym kwasem bosweliowym jest AKBA czyli kwas acetylo-11-keto-β-bosweliowy, który specyficznie hamuje kluczowy enzym w zapaleniu -  5-lipooksygenazę odpowiedzialną za syntezę leukotrienów.

 1. Jaką rolę odgrywają leukotrieny?

Leukotrieny odpowiadają za fazę komórkową zapalenia, którego efektem jest naciek komórek zapalnych. Ogrywają istotną rolę w reakcjach zapalnych i alergicznych. Niesterydowe leki przeciwbólowe i przeciwzapalne nie mają wpływu na leukotrieny.

 1. Jaki sens ma połączenie UC • II® z Boswellia serrata?

Oba składniki wpływają na odmienne mechanizmy i rozwiązują problem choroby zwyrodnieniowej stawów/ uszkodzeń chrząstki dwukierunkowo. Z jednej strony przez składnik chroniący chrząstkę      UC • II®, a z drugiej strony przez składnik modulujący stan zapalny - kwasy bosweliowe. Jest to działanie synergistyczne, a efekt dzięki temu silniejszy.

Poprawa kliniczna zauważalna jest w stosunkowo krótkim czasie w przypadku kwasów bosweliowych (2–3 tygodnie) i nieco dłuższy w przypadku UC • II® (4–6 tygodni).

 1. Czy skuteczność kwasów bosweliowych została potwierdzona badaniami?

Tak, istnieją dwa badania kliniczne z udziałem psów z chorobą zwyrodnieniową stawów* przy czym wyniki opublikowane przez REICHLING i współpr. w 2004 są dotyczą skuteczności kwasów bosweliowych – podawanie ich raz dziennie doprowadziło do wyraźnej poprawy objawów u 71% psów już po 2 tygodniach.

 

Reichling et al (2004): Dietary support with Boswellia resin in canine inflammatory joint and spinal disease. Schweiz Arch Tierheilk 146, 71 – 79.

Moreau et al 2014: A medicinal herb-based natural health product improves the condition of a canine natural osteoarthritis model: A randomized placebo-controlled trial. Res Vet Sci

 

Pobierz ulotkę produktu -> PDF icon POBIERZ W FORMIE PLIKU PDF

 

 

Porady

Produkty