Przejdź do treści

Flevox ®

Powrót

Jesteś tutaj

Flevox to insektobójczy roztwór do nakrapiania dla psów i kotów.

Wskazania:

koty: leczenie inwazji pcheł (Ctenocephalides spp.) i kleszczy (Rhipicephalus sanguineus). Działaniensektobójcze wobec nowych inwazji dorosłych pcheł utrzymuje się do 4 tygodni. Produkt wykazuje trwałe działanie bójcze do 1 tygodnia wobec kleszczy (Rhipicephalus sanguineus i Dermacentor reticulatus). W przypadku obecności kleszczy Dermacentor reticulatus w momencie zastosowania produktu nie wszystkie kleszcze mogą zostać zabite w ciągu pierwszych 48 godzin, lecz mogą zginąć w ciągu tygodnia.

psy: leczenie inwazji pcheł (Ctenocephalides spp.) i gryzących/żujących wszołów (Trichodectes canis) u psów. Działanie insektobójcze wobec nowych inwazji dorosłych pcheł utrzymuje się do 8 tygodni. Nie wykazano natychmiastowego działania roztoczobójczego wobec kleszczy, niemniej jednak produkt wykazał trwałe działanie bójcze przeciw kleszczom do 4 tygodni wobec Rhipicephalus sanguineus i Dermacentor reticulatus oraz do 3 tygodni wobec Ixodes ricinus. Jeśli w momencie zastosowania produktu są obecne kleszcze tych gatunków, mogą nie wszystkie kleszcze zostać zabite w pierwszych 48 godzinach, lecz mogą zginąć w ciągu tygodnia. koty, psy: Nowo zasiedlające pchły giną w ciągu 48 godzin od wejścia na zwierzę.

Produkt może być używany jak część strategii leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS), uprzednio rozpoznanego przez lekarza weterynarii. 

Przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki:

Flevox dla kotów PDF iconFlevox dla kotów 

Flevox dla psów: PDF iconflevox_psy.pdf

 

 

 
Flevox ®

Porady

Flevox

Produkty